Category Archives: Học lập trình web

Bài 5 – Cách chèn hình ảnh trong HTML

Hình ảnh trong HTML là các phần tử nội tuyến có thể được đặt trong [...]

Bài 4 – Các thẻ danh sách trong HTML

HTML có cung cấp một phương pháp để tạo ra danh sách theo thứ tự [...]

Bài 2: Các thẻ cơ bản trong html

Các thẻ cơ bản của trang HTML là: Thẻ tiêu đề văn bản, ký hiệu [...]

Bài 3 – Thẻ liên kết trong HTML

Liên kết (“neo”) là một đoạn văn bản nhỏ sẽ hướng bạn đến một phần [...]

Bài 1: Làm quen với HTML CSS

Chào mừng bạn đến tìm hiểu HTML, cách dễ nhất để tìm hiểu HTML & [...]