• Tất cả các ước tính / báo giá được dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về các yêu cầu của bạn và theo khung thời gian nhất định. Bất kỳ thay đổi nào đối với chức năng bao gồm các cải tiến mới nào, có thể phải chịu thêm chi phí tương ứng. Hãy đảm bảo và làm rõ sự hiểu biết của chúng tôi trong một cuộc gặp mặt trực tiếp.

• Bằng cách chấp nhận báo giá, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của CoPaVn. Chấp nhận có thể bằng lời nói, qua email, ký báo giá.

• Bất kỳ sự thay đổi nào phức tạp, phải được thông báo trước và đưa vào đề xuất cho các mục đích chi phí. Chúng tôi hoạt động với thiện chí và dựa vào khách hàng của chúng tôi để tiết lộ bức tranh đầy đủ tại thời điểm báo giá. Bất kỳ sự khác biệt nào phát sinh do các yêu cầu không rõ ràng sẽ không được CoPaVn chấp thuận.

• CoPaVn sẽ thực hiện mọi nỗ lực để hoàn thành dự án / thay đổi trong khung thời gian nhất định. Thời gian hợp lý sẽ được đưa ra nếu các chức năng được xác định lại hoặc sửa đổi.

• Bất kỳ sự chậm trễ nào của khách hàng, có thể trì hoãn dự án và các khung thời gian được đề xuất và có thể phải chịu thêm chi phí.

• Bất kỳ lỗi nào (lỗi lập trình) được báo cáo trong hoặc ngay sau khi phát triển không thu thêm phí.

• Bất kỳ sửa đổi nào được yêu cầu trong quá trình thiết kế website hoặc sau khi phê duyệt sẽ phải chịu phí bổ sung. Tất cả các công việc bổ sung. Trong mọi trường hợp, CoPaVn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào do thay đổi trong bản dự án.

• Nội dung trang web / ứng dụng và tất cả các tài liệu liên quan cần được cung cấp cho chúng tôi trong vòng hai tuần đầu tiên kể từ khi bắt đầu dự án. Bất kỳ sự chậm trễ nào sau đó có thể trì hoãn dự án và có thể phải chịu phí bổ sung nếu vượt quá khung thời gian hợp lý.

• Các trang web / ứng dụng của chúng tôi thường được thử nghiệm trên PC và bao gồm các phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau: IE, Firefox, Chrome & Safari. Nếu bạn yêu cầu thử nghiệm phải được thực hiện trên bất kỳ trình duyệt nào khác, vui lòng cho chúng tôi biết trước.

• Các trang web tương thích Responsive / đa thiết bị được thử nghiệm trên iPhone và iPad. Nếu bạn yêu cầu thử nghiệm phải được thực hiện trên bất kỳ thiết bị nào khác, vui lòng thảo luận trước.

• Xin lưu ý rằng tại bất kỳ giai đoạn nào trong dự án, việc trì hoãn dự án trong hơn hai tháng theo lịch sẽ phải chịu chi phí quản lý. Hơn nữa, nó có thể làm tăng các ước tính đã được phê duyệt trước đó. Nếu bạn yêu cầu dự án phải tạm dừng, xin vui lòng thông báo trước cho chúng tôi bằng văn bản. Để giữ dự án mà không phải chịu phí bổ sung, chúng tôi sẽ cần tài khoản được cập nhật dựa trên công việc được thực hiện. Thông tin chi tiết có thể được thảo luận nếu một tình huống như vậy phát sinh.

• Tùy thuộc vào các chức năng cần thiết, có thể có các thành phần bên thứ 3 như Cổng thanh toán của bên thứ ba hoặc chứng chỉ SSL liên quan đến việc xây dựng trang web / ứng dụng. Mặc dù CoPaVn nỗ lực hết mình trong việc nhận ra sự phù hợp của bất kỳ thành phần nào như vậy, nhưng mọi hạn chế không lường trước của các thành phần bên thứ 3 đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bất kỳ chi phí mua thành phần của bên thứ ba nào (như SSL, Cổng thanh toán, Google Adwords, giấy phép bổ trợ, v.v.) không được bao gồm trong báo giá của chúng tôi.

• CoPaVn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm nguồn mở nào như WordPress, giỏ hàng nguồn mở, Joomla, v.v. Khách hàng có trách nhiệm cập nhật tất cả các thành phần và phần mềm của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu thường xuyên để tránh mọi gián đoạn.

• Khách hàng phải nhận ra rằng đôi khi có thể có những tình huống không lường trước sẽ làm trì hoãn quá trình phát triển, đặc biệt là có liên quan đến việc tích hợp phần mềm của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành dự án theo thỏa thuận trong đề xuất. Miễn là trong một khoảng thời gian hợp lý, khách hàng đồng ý không phạt chúng tôi vì bất kỳ sự chậm trễ thực sự nào, khi mọi nỗ lực để giữ dự án theo lịch trình đề xuất được thực hiện.

• Phí đăng ký / gia hạn tên miền vv không được bao gồm như là một phần của bất kỳ dự án / đề xuất nào trừ khi được đề cập khác. Nếu được yêu cầu, một trích dẫn sẽ được gửi riêng và được khách hàng chấp thuận.

Mọi thông chi tiết vui lòng vào trang liên hệ của chúng tôi !