1. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN

Đây là các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn cho Thiết kế và Phát triển trang web và áp dụng cho tất cả các hợp đồng và tất cả các công việc được thực hiện bởi CoPaVn ® cho các khách hàng của mình.

2. PHÍ VÀ TIỀN GỬI CỦA CHÚNG TÔI

Khoản đặt cọc 50% của tổng phí phải trả theo đề xuất của chúng tôi là ngay lập tức khi chúng tôi tiến hành thiết kế web. 50% còn lại sẽ trở thành đúng hạn khi công việc được hoàn thành theo sự hài lòng hợp lý của bạn nhưng tuân theo các điều khoản đã cam kết. Chúng tôi có quyền không bắt đầu bất kỳ công việc nào cho đến khi khoản tiền gửi đã được thanh toán đầy đủ.

Khoản đặt cọc 50% chỉ được hoàn lại nếu chúng tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình để giao công việc cần thiết theo thỏa thuận. Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả nếu công việc phát triển đã được bắt đầu và bạn chấm dứt hợp đồng mà không do lỗi của chúng tôi.

3. CUNG CẤP TÀI LIỆU

Bạn phải cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của chúng tôi để hoàn thành công việc. Những tài liệu này có thể bao gồm hình ảnh, bản sao bằng văn bản, logo và các tài liệu in khác. Trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp các tài liệu này cho chúng tôi dẫn đến sự chậm trễ trong việc hoàn thành công việc, chúng tôi có quyền gia hạn bất kỳ thời hạn đã thỏa thuận trước đó với một số tiền hợp lý.

Trường hợp bạn không cung cấp tài liệu và điều đó ngăn cản tiến độ công việc, chúng tôi có quyền chấm dứt thiết kế.

4. THAY ĐỔI

Chúng tôi rất vui lòng cung cấp cho bạn cơ hội để sửa đổi thiết kế. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền giới hạn số lượng đề xuất thiết kế ở mức hợp lý và có thể tính phí cho các thiết kế bổ sung nếu bạn thay đổi thông số thiết kế ban đầu.

Giai đoạn phát triển trang web của chúng tôi là linh hoạt và cho phép các biến thể nhất định với đặc điểm kỹ thuật ban đầu. Tuy nhiên, bất kỳ sai lệch lớn nào so với thông số kỹ thuật sẽ được tính chi phí hợp lý.

5. PHÊ DUYỆT CÔNG VIỆC

Khi hoàn thành công việc, bạn sẽ được thông báo và có cơ hội xem xét nó. Bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản về bất kỳ điểm không đạt yêu cầu nào trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo đó. Bất kỳ công việc nào không được báo cáo bằng văn bản cho chúng tôi là không đạt yêu cầu trong thời gian xem xét 7 ngày sẽ được coi là đã được phê duyệt. Sau khi được phê duyệt hoặc được coi là đã được phê duyệt, công việc sau đó không thể bị từ chối và hợp đồng sẽ được coi là đã hoàn thành và số dư 50% của giá dự án sẽ đến hạn.

6. THANH TOÁN

Sau khi hoàn thành thời gian xem xét 7 ngày, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn cho số dư 50% của dự án.

7. SỞ HỮU QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn phải có được tất cả các quyền và thẩm quyền cần thiết đối với việc sử dụng tất cả các bản sao, hình ảnh đồ họa, logo công ty đã đăng ký, tên và nhãn hiệu thương mại hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi để đưa vào trang web hoặc ứng dụng web của bạn.

Bạn phải bồi thường cho chúng tôi và giữ chúng tôi vô hại trước mọi khiếu nại hoặc hành động pháp lý liên quan đến nội dung trang web của bạn.

8. GIẤY PHÉP

Khi bạn đã thanh toán đầy đủ cho chúng tôi cho công việc của chúng tôi, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép sử dụng trang web cũng như phần mềm và nội dung liên quan cho vòng đời của trang web.

9. TÌM KIẾM

Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ vị trí cụ thể nào trong kết quả của công cụ tìm kiếm cho trang web của bạn. Chúng tôi thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cơ bản theo thực tiễn tốt nhất hiện nay. Nếu cần hãy liên hệ dịch vụ SEO.

10. BACKUP DỮ LIỆU

Bạn chịu trách nhiệm duy trì các bản sao lưu của riêng bạn đối với trang web của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khôi phục bất kỳ dữ liệu khách hàng hoặc trang web khách nào ngoại trừ trường hợp mất dữ liệu đó do hành động bất cẩn hoặc thiếu sót của chúng tôi.

11. QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÊN MIỀN VÀ HOSTING WEB

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập tài khoản để đăng ký tên miền và / hoặc lưu trữ web mà chúng tôi đã mua thay mặt bạn khi bạn hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ chi phí nào chúng tôi đã phải chịu.

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Thỏa thuận được cấu thành bởi các điều khoản và điều kiện này và mọi đề xuất sẽ được hiểu theo và được điều chỉnh bởi luật pháp của CoPaVn.