Category Archives: Chính sách

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin: Để thuận tiện liên lạc, hỗ trợ trao [...]

Chính sách bảo hành

Chúng tôi luôn coi trọng khâu sau thiết kế, giúp khách hàng sử dụng website [...]

Quy định giao nhận website

+ Bước 1 : Nhận yêu cầu của khách hàng : Nội dung, màu sắc [...]

Hướng dẫn mua hàng

Các bước thực hiện Phía khách hàng: + Khách hàng chọn mẫu giao diện web [...]