Category Archives: Sách hay – Kỹ năng sống

Nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp – Phần 5

Chương 5 Giao tiếp trong doanh nghiệp Nhớ rằng, mục tiêu trong cuộc gặp là [...]

Nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp – Phần 4

Chương 4 Bài tập kỹ năng trong giao tiếp Đây là hai bài tập bạn [...]

Nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp – Phần 3

Chương 3 KỸ NĂNG GIAO TIẾP – HÀNH TRANG CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG Một doanh nhân [...]

Nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp – Phần 2

Chương 2 BÍ QUYẾT GIAO TIẾP CỦA ABRAHAM LINCOLN Chỉ có sự thay đổi là [...]

Nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp – Phần 1

Chương 1 TẠO THIỆN CẢM TRONG GIAO TIẾP Tạo thiện cảm trong giao tiếp, nhất [...]