Bài 3 – Thẻ liên kết trong HTML

lien ket trong html

Liên kết (“neo”) là một đoạn văn bản nhỏ sẽ hướng bạn đến một phần khác trong trang hoặc đến một trang khác. Để tạo liên kết, bạn sẽ cần xác định nơi bạn muốn người dùng được hướng đến khi liên kết được nhấp bằng cách chỉ định hrefthuộc tính.

Ví dụ:

Để tạo liên kết đến một phần khác trong cùng một trang, bạn sẽ cần sử dụng dấu băm cùng với ID phần tử đến nơi bạn muốn trình duyệt nhảy tới. Ví dụ

ID phần tử được biểu thị bằng id thuộc tính:

Đây là code toàn bộ code của bài học hôm nay. Chúng ta cùng thử chạy nó nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *