Bảng giá dịch vụ quảng cáo google

Gói Ngân sách Phí dịch vụ
Ngân sách 1 Trên 100 triệu 10%
Ngân sách 2 Từ 60 triệu – 99 triệu 12%
Ngân sách 3 Từ 30 triệu – 59 triệu 15%
Ngân sách 4 Từ 3 triệu – 29 triệu 20%
Ngân sách 5 Dưới 3 triệu 500.000

Dịch vụ SEO tổng thểAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

GÓI 1

6.000.000 VNĐ

Từ khoá có lượt tìm kiếm < 1000 tháng/từ

10-50 từ khóa

Nghiên cứu từ khóa

Miễn phí khởi tạo

SEO Audit

Viết nội dung cho Web

Tối ưu SEO Onpage

SEO Offpage

SEO Youtube

SEO Facebook

SEO Google Maps

SEO hình ảnh

Cam kết TOP 7

Duy trì TOP

Hợp đồng 12 tháng

GÓI 2

8.000.000 VNĐ

Từ khoá có lượt tìm kiếm < 1000 tháng/từ

100-200 từ khóa

Nghiên cứu từ khóa

Miễn phí khởi tạo

SEO Audit

Viết nội dung cho Web

Tối ưu SEO Onpage

SEO Offpage

SEO Youtube

SEO Facebook

SEO Google Maps

SEO hình ảnh

Cam kết TOP 7

Duy trì TOP

Hợp đồng 12 tháng

GÓI 3

12.000.000 VNĐ

Từ khoá có lượt tìm kiếm < 1000 tháng/từ

200-500 từ khóa

Nghiên cứu từ khóa

Miễn phí khởi tạo

SEO Audit

Viết nội dung cho Web

Tối ưu SEO Onpage

SEO Offpage

SEO Youtube

SEO Facebook

SEO Google Maps

SEO hình ảnh

Cam kết TOP 7

Duy trì TOP

Hợp đồng 12 tháng

GÓI 4

Liên Hệ

Trên 500 từ khóa

Nghiên cứu từ khóa

Miễn phí khởi tạo

SEO Audit

Viết nội dung cho Web

Tối ưu SEO Onpage

SEO Offpage

SEO Youtube

SEO Facebook

SEO Google Maps

SEO hình ảnh

Cam kết TOP 7

Duy trì TOP

Hợp đồng 12 tháng

 

Dịch vụ SEO từ khóa


Gói dịch vụ

Số (cụm) từ khóa (từ khóa có <1.000.000 lượt kết quả tìm kiếm và có dưới 15 website có đầu tư SEO cạnh tranh)

Số từ/1 cụm từ khóa

Nghiên cứu từ khóa (Nhằm đưa ra danh sách từ khóa SEO đạt chỉ số ROI cao nhất)

Tối ưu On-page cho SEO

Số trang con tối ưu

Tối ưu tốc độ

Biên tập nội dung SEO

Off-page SEO

Local SEO

Vị trí sau 4 tháng đầu tiên

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo

Hợp đồng tối thiểu

Hoàn phí khi không đạt kết quả

SEO 1

2.400.000 đ


5

>=3

5

TOP 10

TOP 7

6 tháng

SEO 2

3.000.000 đ

8

>=3

8

TOP 10

TOP 7

6 tháng

SEO 3

3.800.000 đ

12

>=3

12

TOP 10

TOP 7

6 tháng

SEO 4

4.700.000

16

>=3

16

TOP 10

TOP 7

6 tháng