Bảng giá dịch vụ quảng cáo google

Gói Ngân sách Phí dịch vụ
Ngân sách 1 Trên 100 triệu 10%
Ngân sách 2 Từ 60 triệu – 99 triệu 12%
Ngân sách 3 Từ 30 triệu – 59 triệu 15%
Ngân sách 4 Từ 3 triệu – 29 triệu 20%
Ngân sách 5 Dưới 3 triệu 500.000

Dịch vụ SEO tổng thể

[supsystic-price-table id=11]

 

Dịch vụ SEO từ khóa

[supsystic-price-table id=13]