Bảng giá Dịch vụ Quảng Cáo Facebook tại bmt daklak

 

Gói Ngân sách Phí dịch vụ
Ngân sách 1 Trên 100 triệu 10%
Ngân sách 2 Từ 60 triệu – 99 triệu 12%
Ngân sách 3 Từ 30 triệu – 59 triệu 15%
Ngân sách 4 Từ 3 triệu – 29 triệu 20%
Ngân sách 5 Dưới 3 triệu 500.000

Bảng giá tăng like sub tự động

Bảng giá gói like Bảng giá gói cmt Bảng giá gói share
Số like Giá tiền VNĐ
0 0
150 50,000
300 100,000
500 150,000
700 250,000
1,000 300,000
1,500 500,000
2,000 600,000
3,000 2,000,000
4,000 3,000,000
5,000 4,000,000
6,000 5,000,000
Số cmt Giá tiền VNĐ
0 0
10 50,000
30 150,000
50 250,000
60 350,000
70 450,000
80 550,000
90 650,000
100 750,000
110 850,000
120 950,000
Số share Giá tiền VNĐ
0 0
15 50,000
30 150,000
45 250,000
65 350,000
75 450,000
85 550,000
95 650,000
105 750,000
115 850,000
300 950,000

 

Ghi chú:
– Gói vip theo tháng, số lượng bài post tối đa trên ngày là 15 post. Có gói 10 post với giá bằng 80% giá gói 15 post.
– Mỗi 24h hệ thống sẽ tự động làm mới.
– Được chọn số lượng, thời gian tăng, giới tính.
– Mỗi id chỉ được tăng 1 lần theo số lượng đã mua trong gói.
– Có thể mua cả 3 gói, hoặc 1 trong 3 gói tùy theo nhu cầu.